VÄLKOMMEN TILL TIRENART

Mina målningar kommer inifrån. Började måla när min bror tog sitt liv 2016. Han var en konstnär och för mig lever hans kreativare vidare via mig. Vi har många konstnärer i släkten och Tirén är ett välkänt namn i konstvärlden. På denna sida kan du köpa och beställa konst samt brickor och underlägg med valfritt tryck och text. Allt ska genuint och förmedla ett budskap.

Jag studerade konst i Australien samt har en politisk kandidatexamen från SU och Sydney universitet. Under studietiden insåg jag att dessa två ämnen hör samman mer än man vid första inblick kan tro. Konst är ett uttryckt att kunna förmedla demokrati och rättvisa i samhället, historia och filosofi. För mig är det viktigt att inspirera men också väcka känslor hos andra och tillåtas känna det som den personen brinner för. 
Hoppas denna sida kan väcka ett intresse hos dig. 

Untitled