top of page

VÄLKOMMEN TILL TIRENART

Se enskilda verk

Mina målningar kommer inifrån. Började måla när min bror tog sitt liv 2016. Han var en konstnär och för mig lever hans kreativitet vidare via mig. Vi har många konstnärer i släkten och Tirén är ett välkänt namn i konstvärlden. På denna sida kan du köpa och beställa konst samt brickor och underlägg med valfritt tryck och text. Allt är genuint och ska förmedla ett budskap.

Jag har en politisk kandidatexamen från Stockholms universitet och studerat konst bland annat på Sydney universitet. Under studietiden insåg jag att dessa två ämnen hör samman mer än man vid första inblick kan tro. Konst är ett uttryckt att kunna förmedla demokrati och rättvisa i samhället, historia och filosofi. För mig är det viktigt att inspirera men också väcka känslor hos andra och tillåtas känna det som den personen brinner för. 
Hoppas denna sida kan väcka ett intresse hos dig. 

Untitled
Hem: Välkommen
Hem: Produktgalleri
Hem: Galleri för blogginlägg
Painting Easels

"Konst är inte en sak, det är ett sätt"

Elbert Hubbard

Hem: Citat

KONTAKT

Årgångsgatan 2

0708842921

Wet Paintbrushes
Hem: Kontakt
Hem: RestaurantsReservations_Widget
bottom of page